Dočasný zákaz dovozu tekvicových zelenín z Turecka do Ruska

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Rastlinolekársky úrad Ruskej federácie od 19. mája 2016 dočasne zakazuje dovoz rastlinného tovaru pod CN kódom 070993 tekvica, cuketa a ostatná zelenina čeľade tekvicových – do Ruska pôvodom z Turecka vrátane dovozu cez tretie krajiny, z dôvodu výskytu strapky západnej (Frankliniella occidentalis Perg.) v zásielkach cukiet, ktorá je karanténnym škodlivým organizmom pre Rusko.

Zásielky uvedených druhov, na ktoré bol vydaný fytocertifikát NPPO Turecka do 19. mája 2016, môžu byť dovezené na územie Ruska na základe vykonaných kontrolných opatrení a laboratórnych výsledkov danej produkcie.

Oznam rastlinolekárskeho úradu Ruskej federácie