Návšteva expertov z Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a rozvoja vidieka Kosovo

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave ako príslušný orgán štátnej správy a odborný garant pre ekologickú poľnohospodársku výrobu na Slovensku organizoval v dňoch 2. – 6. mája 2016 týždenný študijný program pre expertov z Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a rozvoja vidieka Kosovo.

Cieľom cesty bolo získať podnety a skúsenosti na spracovanie pravidiel ekologickej poľnohospodárskej výroby na úrovni EÚ pre územie Kosova, implementácia práva EÚ pre ekológiu a zahájenie  produkcie biokvality na biofarmách na základe princípov EÚ.

Študijnej cesty sa zúčastnili špecialisti z oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby a rastlinolekárskej starostlivosti, nakoľko Stabilizačná a asociačná dohoda podpísaná medzi EÚ a Kosovom zaväzuje prispôsobiť národnú legislatívu nariadeniam EÚ aj v tejto oblasti.

Program pozostával z teoretickej časti, kde bola prezentovaná činnosti ÚKSÚP a systém ekologickej poľnohospodárskej výroby na Slovensku. Kosovskí experti boli oboznámení s platnou legislatívou v EÚ a v Slovenskej republike, so systémom registrácie, vydávaním výnimiek z pravidiel ekologickej poľnohospodárskej výroby a taktiež so systémom práce oprávnených inšpekčných organizácií.

V praktickej časti boli prezentované ukážky výkonu úradnej kontroly príslušným orgánom a taktiež inšpektorom oprávnenej inšpekčnej organizácie u viacerých registrovaných ekologických prevádzkovateľov.

Zahraniční experti v rámci diskusií vyjadrili spokojnosť s výberom navštívených prevádzkovateľov aj s výberom tém na prezentáciách. Zároveň vyslovili prianie v pokračovaní podobných aktivít aj v rámci prípadnej odbornej pomoci v Kosove.

Študijná cesta bola organizovaná v spolupráci s programom Ministerstva zahraničných vecí SR na odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem partnerským krajinám – CETIR.