Výročná správa a verejný odpočet

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Verejný odpočet činnosti Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave sa bude konať dňa 30.5.2016 o 10:00 hod. v sídle ÚKSÚP na Matúškovej 21, v zasadačke v pavilóne B

Správu o činnosti ústavu za rok 2015 nájdete TU