Informácia o zmene na pozícii generálneho riaditeľa

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave oznamuje,

že dňa 14.5.2016

ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná

vymenovala do funkcie generálneho riaditeľa

Ing. Petra Rusňáka, PhD.