Signalizačné správy

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Uverejňujeme aktuálnu signalizačnú správu

pre poľné plodiny TU