Upozornenie na odcudzenie pečiatok

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Upozorňujeme, že dňa 02.03.2015 bola fytoinšpektorovi odboru ochrany rastlín odcudzená guľatá červená pečiatka fytoinšpektora so štátnym znakom č. 90, hranatá červená pečiatka „Nie sú námietky proti prepusteniu do voľného obehu č.73“ a modrá hranatá pečiatka „Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, pobočka Košice, Letná 3, 041 39 Košice, -OOR 14-“.

Dokumenty označené týmito pečiatkami po dátume 02.03.2015 sa budú považovať za falošné.

Zároveň bolo odcudzených 7 ks rastlinolekárskych osvedčení č. ES/SK/002856/H – 002862/H, ktoré budú tiež považované za neplatné.