OZNAM

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Od 15.03.2016  sú pozastavené výkony skúšok na Oddelení molekulárnej biológie z dôvodu sťahovania laboratórií.

Predpokladaný termín obnovenia činnosti je 01.06.2016.

Presný termín bude zverejnený na web stránke ÚKSÚP.