Metodický pokyn č. 21/2024

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Tento metodický pokyn ruší a nahrádza metodický pokyn METODICKÝ POKYN č. 3/2013 OIK/krmivá Overovanie krížovej kontaminácie pri výrobe kŕmnych zmesí preplachovaním dopravných ciest výrobnej linky.