Výročná správa a verejný odpočet

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Verejný odpočet činnosti Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave za rok 2023 sa bude konať dňa 22.05.2024.

Výročnú správu za rok 2023 nájdete TU