Oznam pre držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín na báze účinných látok etapy AIR 5 (skupina 2)

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP


V súvislosti s budúcim obnovením schválenia účinných látok etapy AIR 5 a následným procesom obnovenia autorizácií prípravkov na ochranu rastlín s obsahom týchto účinných látok a z dôvodu zabezpečenia lepšieho plánovania úloh členských štátov centrálnej zóny Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky žiada týmto všetkých držiteľov autorizácií takýchto prípravkov na ochranu rastlín, aby poskytli informácie o prípravkoch na ochranu rastlín na báze účinných látok etapy AIR 5 zo skupiny 2.

Informácie je potrebné vyplniť do tabuľky, ktorá je dostupná na

CIRCABC: https://circabc.europa.eu/ui/group/0b40948d-7247-4819-bbf9-ecca3250d893/library/20a444e2-21c3-4e4b-85e3-671844b50135?p=2&n=10&sort=modified_ASC *

(*CIRCABC  > SANTE > PPP Zonal>Library>Zonal steering Committee Center>Public information)

alebo sa dá stiahnuť nižšie. V tabuľke sú uvedené aj pokyny, ktorými je potrebné sa pri vypĺňaní riadiť.

Vyplnenú tabuľku je potrebné zaslať do 15. mája 2024 na sekretariát centrálnej zóny na PPP@Ctgb.nl