Ocenenia EÚ za ekologickú poľnohospodársku výrobu (EU Organic Awards)

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Ocenenia sú uznaním pre rôzne subjekty v rámci ekologického hodnotového reťazca, ktoré vypracovali vynikajúci, inovatívny, udržateľný a inšpiratívny projekt vytvárajúci skutočnú pridanú hodnotu pre ekologickú poľnohospodársku výrobu a spotrebu jej produktov. Cieľom ocenenia je publicita a zviditeľnenie rôznych projektov a podnikov v potravinovom reťazci ekologickej poľnohospodárskej výroby. Oceňuje sa výnimočnosť jednotlivých prihlásených subjektov. Výhodou ocenení EU Organic Awards je bezplatné zviditeľnenie sa vo svete ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktoré môže pomôcť jednotlivým subjektom preraziť
na nové trhy a dosiahnuť nové ciele. 

V stratégii "Z farmy na stôl" a „Stratégii v oblasti Biodiverzity“ je stanovený cieľ dosiahnuť 25 % poľnohospodárskej pôdy EÚ využívanej v ekologickej poľnohospodárskej výrobe do roku 2030 a výrazne zvýšiť podiel ekologickej akvakultúry. Na podporu tohto cieľa Európska komisia v marci 2021 prijala Akčný plán pre napredovanie ekologickej poľnohospodárskej výroby a zároveň zaviedla každoročné oceňovanie za excelentnosť
v ekologickom hodnotovom reťazci.

V roku 2024 sa  koná tretí ročník Ocenení EÚ za ekologickú poľnohospodársku výrobu, v rámci ktorého sa bude udeľovať 8 individuálnych ocenení v 7. kategóriách: 


Kategória 1     Najlepšia ekofarmárka (žena) a Najlepší ekofarmár (muž)  

Kategória 2     Najlepší ekoregión  

Kategória 3     Najlepšie ekomesto  

Kategória 4     Najlepší "ekoobvod"  

Kategória 5     Najlepší malý a stredný podnik spracovávajúci ekologické potraviny  

Kategória 6     Najlepší maloobchodný predajca ekologických potravín  

Kategória 7     Najlepšia reštaurácia/služba poskytujúca ekologické potraviny 


Termín na prihlásenie je do 12. mája 2024. 


Podrobnosti ohľadom ocenení vrátane kritérií na prihlasovanie sú zverejnené na webovom sídle:  EU Organic Awards (europa.eu)


Ocenenia budú slávnostne odovzdané 23. septembra 2024


Dokumenty na stiahnutie: