Úspešne pokračuje zber údajov od poľnohospodárov v novom informačnom systéme ÚKSÚP

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

     Modernizácia a digitalizácia sa nevyhýbajú ani poľnohospodárstvu. Dôkazom je aj Centrálny údajový repozitár, ktorý Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP) úspešne uviedol do života minulý rok. K dnešnému dňu si tento komplexný informačný systém vyskúšalo už 4 300 aktívnych používateľov. Mnohí z nich ho okrem iného využili aj na podanie hlásení o spotrebe hnojív, ktoré poľnohospodári musia zo zákona podať ÚKSÚP každoročne do 15. februára. Do dnešného dňa bolo podaných 2 350 takýchto hlásení, čo svedčí o záujme a aktívnej podpore trvalo udržateľného poľnohospodárstva, ako aj environmentálnej zodpovednosti poľnohospodárov. V najbližších dňoch by sa k nim mali pridať ďalšie poľnohospodárske subjekty, ktoré si túto povinnosť zatiaľ nesplnili. Okrem možnosti splnenia si legislatívnych povinností získajú poľnohospodári vďaka Centrálnemu údajovému repozitáru prístup k dôležitým informáciám, procesom a službám, čo tiež zvyšuje efektivitu ich práce a prispieva k udržateľnému rozvoju poľnohospodárstva v krajine. Výhodou je, že podávanie hlásení a používanie Centrálneho údajového repozitára je jednoduché a intuitívne. Ak by si predsa len niekto nevedel rady, pracovníci ÚKSÚP ochotne pomôžu a poradia telefonicky aj mailom. Všetky potrebné kontakty a ďalšie informácie sú na stránke www.uksup.sk.