Nový systém Centrálny údajový repozitár

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Nový systém Centrálny údajový repozitár prechádza obdobím zavádzania a optimalizácie. V tomto čase môžu vznikať drobné technické problémy alebo nejasnosti, ktoré môžu dočasne ovplyvniť vašu skúsenosť s našimi službami.

Vaša spolupráca a trpezlivosť sú pre nás veľmi cenné. Prosíme, aby ste nám pomohli identifikovať prípadné nedostatky alebo oblasti na vylepšenie tým, že nám poskytnete vašu spätnú väzbu.

Veríme, že tento nový informačný systém prinesie zlepšenia, ktoré vám uľahčia prístup k našim službám a zvýšia vašu spokojnosť.

Ďakujeme vám za vašu trpezlivosť a dôveru.