Informácia o zmene na pozícií generálneho riaditeľa

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave oznamuje, že minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Richard Takáč dňa 07.02.2024 vymenoval do funkcie generálneho riaditeľa Ing. Vladimíra Urmaniča.