Hlásenie spotreby hnojív, objemu skladovacích kapacít hnojív, počtu hospodárskych zvierat a spotreby POR

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Formulár na hlásenie spotreby hnojív, objemu skladovacích kapacít hnojív, počtu hospodárskych zvierat a spotreby POR je aktualizovaný a je možné zasielať hlásenia za hospodársky rok 2022/2023.

Systém pre zbieranie dát v rámci kampane je pripravený prijímať dáta od subjektov a to manuálne aj automatizovaným spôsobom.

Na hlásenia použite nasledujúci link:

IS CÚR (uksup.sk)

Pred prvým hlásením je potrebné sa na stránke zaregistrovať!

Manuál s podrobným postupom pre registráciu a podanie hlásenia nájdete tu :   https://www.uksup.sk/navody-pre-is-cur

V prípade nejasností a potreby konzultácii kontaktujte  prosím :

Ing. Štefan Gáborík

Telefón: 045/ 5242 242

Mobil: 0915 805 618

E-mail: stefan.gaborik@uksup.sk