Ohlasovanie hnojív s označením „Hnojivo ES“ a EÚ produktov na hnojenie CE do obehu

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Formulár na ohlasovanie EÚ produktov na hnojenie CE a ES hnojív do obehu je aktualizovaný.

Na hlásenia použite nasledujúci link:

IS CÚR (uksup.sk)

Pred prvým hlásením je potrebné sa na stránke zaregistrovať.

Manuál s podrobným postupom pre  registráciu a podanie hlásenia nájdete tu : https://www.uksup.sk/navody-pre-is-cur