Hromadné čerpanie dovolenky

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

     ÚKSÚP oznamuje verejnosti, že na základe rozhodnutia zamestnávateľa búdu zamestnanci od 27.12. 2023 do  05.01.2024 hromadne čerpať dovolenku. 

 Z uvedeného dôvodu

nebude možné osobné podávanie pošty na podateľniach ÚKSÚP v rámci Slovenskej republiky

budú zrušené stránkové hodiny na všetkých pracoviskách ÚKSÚP v rámci Slovenskej republiky 

nebude možné prijať vzorky pre laboratóriá ÚKSÚP v Bratislave, v Rovinke, vo Vígľaši, v Košiciach a v Haniske pri Košiciach