Oznámenie o spustení aplikácie na ohlasovanie EÚ produktov na hnojenie s označením CE do obehu na území Slovenskej republiky

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Podľa § 8a zákona č. 136/2000 Z. z. zo 17.marca 2000 o hnojivách v znení neskorších predpisov o hnojivách ( ďalej len „zákon o hnojivách“)

Cit

„Ohlasovacia povinnosť pre hnojivo, ktorým je EÚ produkt na hnojenie

Ten, kto uvádza hnojivo, ktorým je EÚ produkt na hnojenie, do obehu, je povinný formou

elektronického podania na formulári zverejnenom na webovom sídle kontrolného ústavu oznámiť

údaje o type, zložení a množstve tohto hnojiva spolu s etiketou alebo príbalovým letákom

kontrolnému ústavu do 30 dní odo dňa jeho výroby na území Slovenskej republiky alebo odo dňa

dovozu hnojiva uvedeného do obehu na územie Slovenskej republiky.“

bola na web stránke ÚKSÚP (vpravo dole) dňa 5.7.2023 zverejnená aplikácia „ HNOJIVÁ CE Ohlasovanie EÚ produktov na hnojenie CE do obehu “.

POSTUP PRI OHLASOVANÍ EÚ PRODUKTOV NA HNOJENIE :

  • Po spustení aplikácie zaregistrovať subjekt
  • ÚKSÚP potvrdí registráciu subjektu e-mailom
  • Po obdržaní potvrdzovacieho e-mailu je možné registrovať jednotlivé EÚ produkty na hnojenie uvedené do obehu s určitým množstvom (nie je možné registrovať produkt bez etikety, resp. príbalového letáku, ani množstvo 0 !!!)
  • Po zaregistrovaní ohlasovateľ obdrží e-mail o zaevidovaní oznámenia o uvedení hnojiva
  • S označením „EÚ produkt na hnojenie“ do obehu s evidenčným číslom EUXXXX.


*Poznámka:

Množstvo EÚ produktu uvedeného na trh do 30.06.2023 je možné ohlásiť ako jednu položku. Pri následných ohlasovaniach postupujte v zmysle §8a zákona o hnojivách