Návrh revízie osivárskej legislatívy

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Dňa 5. júla 2023 EK prijala balík opatrení na trvalo udržateľné využívanie kľúčových prírodných zdrojov, ktoré posilnia aj odolnosť potravinových systémov a poľnohospodárstva EÚ. Súčasťou tohto balíka je aj revízia pravidiel pre produkciu a uvádzanie rastlinného a lesného reprodukčného materiálu (PRM a FRM) na trh (obidva návrhy v EN verzii nájdete tu).