Aktualizácia a zmeny online zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov v ochrane rastlín ISPOR

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Odbor registrácie pesticídov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave upozorňuje používateľov na nedávnu aktualizáciu a zmeny online zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov v ochrane rastlín ISPOR.

Najdôležitejšia zmena verejnej časti databázy sa týka prednastavených hodnôt:

  • Status,
  • Profi/Neprofi a
  • Paralelný obchod.

Pre tieto tri hodnoty boli pôvodné hodnoty (Autorizovaný, Profesionálny, Nie) zmenené na „nezadaná hodnota“, čo znamená, že systém vyhľadá všetky prípravky na ochranu rastlín a pomocné prípravky v ochrane rastlín autorizované pre profesionálnych aj neprofesionálnych používateľov, povolený paralelný obchod, prípravky v dopredaji, spotrebe, ako aj neautorizované prípravky. Po vyhľadaní sa v prehľade zobrazia v abecednom poradí najprv autorizované prípravky pre profesionálnych aj neprofesionálnych používateľov (vrátane prípravkov povolených na paralelný obchod), potom prípravky v dopredaji, spotrebe a následne neautorizované prípravky.