Hromadné čerpanie dovolenky

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

ÚKSÚP oznamuje verejnosti, že na základe rozhodnutia zamestnávateľa búdu zamestnanci do  8.1.2023 hromadne čerpať dovolenku. 

 Z uvedeného

nebude možné osobné podávanie pošty na podateľniach ÚKSÚP v rámci Slovenskej republiky

budú zrušené stránkové hodiny na všetkých pracoviskách ÚKSÚP v rámci Slovenskej republiky 

nebude možné prijať vzorky pre laboratóriá ÚKSÚP v Bratislave, v Rovinke, vo Vígľaši, v Košiciach a v Haniske pri Košiciach.