Všeobecné povolenia na použitie neekologického objemového krmiva v EPV v SR

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Vážení prevádzkovatelia ekologickej poľnohospodárskej výroby, dovoľte nám informovať Vás o všeobecnom povolení na použitie neekologického objemového krmiva v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v Slovenskej republike. Povolenie bolo vydané po oficiálnom uznaní dlhotrvajúceho pôdneho sucha na území Slovenskej republiky za prírodnú katastrofu Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Platí pre všetkých prevádzkovateľov vedených v registri EPV s účinnosťou od 11.11.2022.

Prevádzkovateľ, ktorý si uplatní všeobecnú výnimku je povinný nahlásiť druh a množstvo zakúpeného objemového krmiva najneskôr do 30 dní od jeho nákupu na e-mailovú adresu ekologia@uksup.sk

Bližšie informácie v dokumente na stiahnutie.