Hromadné čerpanie dovolenky

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

ÚKSÚP oznamuje verejnosti, že na základe rozhodnutia zamestnávateľa búdu zamestnanci dňa 18.11.2022 hromadne čerpať dovolenku. 

 Z uvedeného dôvodu v daný deň 

  • nebude možné osobné podávanie pošty na podateľniach ÚKSÚP v rámci Slovenskej republiky
  • budú zrušené stránkové hodiny na všetkých pracoviskách ÚKSÚP v rámci Slovenskej republiky 
  • nebude možné prijať vzorky pre laboratóriá ÚKSÚP v Bratislave, v Rovinke, vo Vígľaši, v Košiciach a v Haniske pri Košiciach.