Výskyt nepovolenej suroviny v krmivách

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave dáva do pozornosti hlásenie FF22.5755, ktoré zaslalo Poľsko do systému RASFF.

V hlásení sa uvádza výskyt tukových produktov – mastné kyseliny určené na technické účely, ktoré by mali byť použité na výrobu krmív.

V prípade podozrenia na výskyt tejto nepovolenej kŕmnej suroviny, alebo kŕmnych zmesí, ktoré by mohli danú suroviny obsahovať, by sme Vás chceli požiadať o nahlásenie daného krmiva telefonicky na tel. č. 02/59880222, alebo e-mailom : krmiva@uksup.sk.