Stretnutie expertov ÚKSÚP v Bratislave s delegáciou Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a regionálneho rozvoja Kosova

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Dňa 2.12.2015 sa uskutočnilo stretnutie expertov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave s delegáciou Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a regionálneho rozvoja Kosova.

Cieľom stretnutia bolo oboznámenie kosovskej strany so skúsenosťami z eurointegračného procesu a činnosťou ÚKSÚP v agrorezorte, so zameraním na oblasť vinohradníctva, vinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Program pozostával z odborných prezentácií, prehliadky skúšobného laboratória analýzy vína a degustačnej miestnosti. Kosovských expertov zaujímala činnosť ÚKSÚP aj v oblasti geneticky modifikovaných organizmov a agrochemického skúšania pôd.

V závere zhodnotil vedúci kosovskej delegácie Hysni Thaci návštevu ÚKSÚP ako veľmi prospešnú, ocenil bohaté skúsenosti a profesionalitu slovenských expertov a požiadal o ďalšie pokračovanie spolupráce.