Informácia o zmene na pozícii generálneho riaditeľa

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave oznamuje,

že minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan

od 01.10.2022 vymenoval do funkcie generálnu riaditeľku Ing. Štefániu Buschbacher.