ŠKOLENIE PARTICIPATÍVNEHO ŠĽACHTENIA RASTLÍN A MANAŽMENTU EKOLOGICKÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

ŠKOLENIE PARTICIPATÍVNEHO ŠĽACHTENIA RASTLÍN A MANAŽMENTU EKOLOGICKÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA

Informujeme Vás o možnosti zúčastniť sa na školení ohľadom participatívneho šľachtenia rastlín a manažmentu ekologického poľnohospodárstva, ktorá sa uskutoční 29.06.2022 v spoločnosti Biomila, spol. s r.o., Rudník
428, (Program nájdete nižšie  v prílohe)