Odbor ochrany rastlín - prednášky z konferencie z 18. mája 2022

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Dňa 18. mája 2022 sa v konala v Nitre konferencia „Záhradnícke fórum 2022“. Pracovníci Odboru ochrany rastlín odprezentovali nasledovné témy:

ÚKSÚP OOR prednáška Záhradnícke fórum 18. máj 2022 Nitra  Zákazy dovozu, vysoko rizikové rastliny - Ing. Ivana Kurhajcová

ÚKSÚP OOR prednáška Záhradnícke fórum 18. máj 2022  Nitra Rastlinné pasy  -  Ing. Stanislav Barok