Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod 2022

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

 

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) informuje poľnohospodársku verejnosť, že pdf verzia Zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod 2022 je k dispozícii na web-stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (Vestník čiastka 4/2022, vystavená 31-03-2022) na

https://www.mpsr.sk/index.php?navID=126&year=2022ň

ako aj na web-stránke systému ISPOR (databáza POR)  na

http://pripravky.uksup.sk/pripravok/zelena-kniha/list