Školenie prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Oznamujeme prevádzkovateľom registrovaným v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (ďalej EPV), že dňa 12.05.2022 sa uskutoční on-line školenie ohľadne zmien v legislatívne platných od 01.01.2022. Časový harmonogram a okruh tém:

10:00 – 10:30 hod- zmeny v legislatíve ovplyvňujúce administratívne procesy v EPV

10:30- 11:00 hod- zmeny vo vydávaní povolení/ výnimiek pre neekologické vstupy v živočíšnej výrobe a pri použití neekologického rastlinného materiálu v EPV

11:00-12:00 diskusia

12:00-13:00 prestávka na obed

13:00- 14:00 dovozy produktov z EPV z tretích krajín

Školenie bude realizované prostredníctvom TEAMs.

Prevádzkovateľom, ktorí sú registrovaní v EPV bude zaslaný online link na školenie na e-mailovú adresu, ktorú si prevádzkovatelia nahlásili v rámci kontaktných údajov do registra v EPV.