Informácia pre žiadateľov o autorizáciu prípravkov na ochranu rastlín

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave informuje žiadateľov o autorizáciu prípravkov na ochranu rastlín, že vo verejnej časti CIRCABC je zverejnený dokument Interzonálneho riadiaceho výboru o predkladaní návrhu registračnej správy (DRR) pre žiadosti o autorizáciu prípravkov, ktoré sa budú používať v skleníkoch. Dokument je dostupný na

 

Tento prístup budú členské štáty EÚ uplatňovať na žiadosti predložené od 1. júna 2022.