Upozornenie na chybu v etikete prípravku na ochranu rastlín MOSPILAN MIZU 120 SL

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) upozorňuje používateľov prípravkov na ochranu rastlín na chybu v etikete prípravku na ochranu rastlín MOSPILAN MIZU 120 SL, s ktorou sa prípravok na ochranu rastlín uvádza na trh. Chyba sa týka pokynov pre aplikáciu na použitie do repky ozimnej a repky jarnej proti krytonosovi šešuľovému, pre ktoré sa na etikete prípravku nesprávne uvádza  ošetrovanie plodiny v rastovej fáze od začiatku kvitnutia po začiatok vývoja plodu plodiny (BBCH 69-71). Správne znenie pokynu je „Proti krytonosovi šešulovému ošetrujte v rastovej fáze od konca kvitnutia po začiatok vývoja plodu plodiny (BBCH 69-71).“ Kontrolný ústav túto chybu v písaní už opravil a v online databázovom systéme autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín ISPOR je už zverejnená aktuálne platná etiketa so správnym znením, avšak je pravdepodobné, že na trhu budú ešte stále k dispozícii prípravky na ochranu rastlín s pôvodnou etiketou. Kontrolný ústav preto vyzýva pestovateľov, aby pri aplikácii prípravku na ochranu rastlín MOSPILAN MIZU 120 SL do repky proti krytonosovi šešuľovému venovali osobitnú pozornosť  pokynom pre aplikáciu a aby prípravok MOSPILAN MIZU 120 SL používali v súlade so znením uvedeným v etikete zverejnenej v systéme ISPOR.