Revízie právnych predpisov EÚ pre oblasť rastlinného a lesného množiteľského materiálu

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Revízie právnych predpisov EÚ pre oblasť rastlinného a lesného množiteľského materiálu

Európska Komisia informovala všetky zainteresované strany osivárskeho priemyslu a verejnosť o svojich plánoch upraviť právne predpisy týkajúce sa rastlinného a lesného množiteľského materiálu prostredníctvom uverejnenia predbežnej štúdie posúdenia vplyvu revízie legislatívy. Legislatíva, ktorej by sa mali zmeny dotknúť sa nachádza tu: Specific legislation (europa.eu).

S cieľom zhromaždenia názorov a podnetov na tému revízie legislatívy rastlinného a lesného množiteľského materiálu od všetkých zainteresovaných strán osivárskeho priemyslu a občanov EÚ bol spustený verejný online prieskum. Je dostupný na verejnej stránke „Vyjadrite sa“: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13083-Plant-and-forest-reproductive-material-revised-rules-/public-consultation_en.

V mene Európskej Komisie sa vykonáva štúdia o posúdení vplyvu revízie právnych predpisov EÚ pre oblasť rastlinného a lesného množiteľského materiálu. Štúdiu na základe zmluvy s DG SANTE vedie poradenská spoločnosť ICF. Táto spoločnosť bude prostredníctvom online dotazníkov a rozhovorov v nasledujúcich týždňoch robiť prieskum verejnej mienky na tému technických aspektov viacerých scenárov a ich možných dopadov na legislatívu. Tieto aktivity budú priebežne doplnené ďalšími verejnými konzultáciami. Ak máte záujem zúčastniť sa doplnkových konzultácií k danej štúdií a vyjadriť svoje názory a postrehy za organizáciu alebo ako jednotlivec zaregistrujte sa tu: ICF registration form (qualtrics.com). Po začatí tejto konzultačnej fázy Vám bude doručený e-mail s pozvánkou na účasť v prieskume alebo rozhovore. Výhodou tohto registračného e-mailu je zdieľanie linku s kolegami v jednej organizácií a viacerí ľudia môžu vytvoriť odpoveď. Svoje odpovede si budete môcť uložiť a vrátiť sa k ním neskôr.