SPRÁVNE POPLATKY

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Z dôvodu nefunkčnosti modulu správnych poplatkov budú správne poplatky omeškané !