Pozastavenie prednostného vybavenie žiadostí v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Upozorňujeme  všetkých žiadateľov v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby, že ÚKSÚP-om prijaté žiadosti odo dňa 15.12.2021 sa vybavujú v štandardnej, zákonom danej 30 dňovej lehote. 

Možnosť výberu prednostného vybavenia (do 14 dní) Vami zaslaných žiadostí  je do odvolania pozastavená.