Informácia o predĺžení poverenia ÚKSÚP

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Odbor odrodového skúšobníctva oznamuje, že na základe kvalitatívneho auditu vykonávania DUS skúšok pre účely Európskej právnej ochrany, ktorý sa uskutočnil v dňoch 10. - 11. júna 2021 na skúšobných staniciach ÚKSÚP, Úrad spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) predĺžil poverenie ÚKSÚP v súlade s Nariadením Rady (EC) č. 2100/94 pre vykonávanie skúšania, na základe zmluvy o poverení, na nasledujúcich skúšobných staniciach:

Beluša - Nové Zámky - Spišská Belá - Spišské Vlachy - Veľký Meder - Veľké Ripňany - Želiezovce.

Uvedené poverenie podlieha trvalému súladu s Požiadavkami poverenia pre skúšobné úrady CPVO.