OZNAM

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave oznamuje, že pracovisko ÚKSÚP na Matúškovej ulici č. 21 v Bratislave bude pre externé návštevy (klientov) dňa 29.10.2021 ZATVORENÉ z dôvodu plánovaného prerušenia dodávky elektrickej energie Západoslovenskou distribučnou a.s.

Z rovnakého dôvodu nebude možné s uvedeným pracoviskom ani telefonické (pevná linka), ani e-mailové spojenie.

Za pochopenie ďakujeme.