Správne poplatky

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Z dôvodu nefunkčnosti modulu správnych poplatkov budú správne poplatky omeškané !