Upozornenie na dodržiavanie pravidiel pri odovzdávaní pôdnych vzoriek

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Odbor pôdy a hnojív (OPH) UPOZORŇUJE na dodržiavanie pravidiel pri odovzdávaní pôdnych vzoriek  – osoba, ktorá prinesie pôdne vzorky MUSÍ mať:  rúško (prekryté ústa a nos) a gumené rukavice .

Zároveň stále platí požiadavka, že v prípade osobného dodania pôdnych vzoriek JE POTREBNÉ , minimálne 2 dni vopred,  dohodnúť prevzatie zamestnancom OPH na nasledovných mailových, resp. telefonických kontaktoch

Pracovisko Bratislava – Ing. Želmíra Chmelárová;  zelmira.chmelarova@uksup.sk ; 02/ 59 880 206

Pracovisko Vígľaš – Ing. Peter Halás;  peter.halas@uksup.sk ; 045/52 42 203; 0907 191 133

Pracovisko Košice –Božena Sabolová;   bozena.sabolova@uksup.sk; 055/79 01 259; 0918 806 537