OZNAM – výmena pečiatok, rastlinolekárska kontrola

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústavpoľnohospodársky v Bratislave oznamuje, že z dôvodu zabezpečeniasúladu s čl. 3 ods. 33 nariadenia (EÚ) č. 2017/625 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach došlo k výmene úradných pečiatokrastlinolekárskych inšpektorov (predtým „fytoinšpektorov“). Z uvedeného dôvodu môže nastať situácia, že niektoré zásielky budú sprevádzať dokumenty (napr. fytocertifikáty) s pôvodnou pečiatkou fytoinšpektoraa niektoré už s novou pečiatkou rastlinolekárskeho inšpektora.

Dňom 13.09.2021 budú všetky dokumenty sprevádzajúce zásielky potvrdené výlučne novou pečiatkou rastlinolekárskeho inšpektora.

V prípade nejasností, resp. otázoknás kontaktujte na e-mailovej adrese: ochrana@uksup.sk.