Zrušenie schválenia účinnej látky alpha-cypermethrin

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave informuje držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín, držiteľov povolení na paralelný obchod a používateľov prípravkov na ochranu rastlín, že vykonávacím nariadením Komisie č. 2021/795 bolo zrušené schválenie účinnej látky alpha-cypermethrin, v dôsledku čoho prípravky na ochranu rastlín s touto účinnou látkou môžu byť autorizované maximálne do 7. 12. 2021 a doba odkladu môže byť maximálne do 7. decembra 2022. Autorizácia prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky alpha-cypermethrin v Slovenskej republike uplynula k 31. 7. 2021, doba odkladu uvedených prípravkov na ochranu rastlín na predaj a distribúciu bola upravená v súlade s nariadením a uplynie 31. 1. 2022 a doba odkladu na používanie, skladovanie a zneškodnenie existujúcich skladových zásob prípravkov uplynie 7. 12. 2022. Odporúčame preto poľnohospodárskej verejnosti brať tieto skutočnosti do úvahy pri plánovaní nákupu a aplikácie týchto prípravkov na ochranu rastlín.