Novelizované nariadenie vlády 57/2007

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Vzhľadom k tomu, že bude novelizované  nariadenie vlády 57/2007, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.2.2022. Vás chceme upozorniť, že dôjde k zmene v požiadavkách na predplodiny u množiteľských porastoch na nasledujúcu sezónu:  pšenica letná nemôže byť  predplodinou pre pšenicu špaldovú a naopak nakoľko pôjde o rovnaký druh.