Informácia o zmene na pozícii generálneho riaditeľa

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave oznamuje,

že minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan

od 16.08.2021 vymenoval do funkcie generálneho riaditeľa PhDr. Jána Berceliho.