Sladovnícky poľný deň 2021

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu (SZVPS) a Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP) spustili projekt spolupráce v rámci ktorého testujú, ktoré odrody sladovníckeho jačmeňa sú vhodné pre pestovanie na Slovensku a sú schopné odolať klimatickej zmene a tým priniesť pestovateľovi a spracovateľovi požadovaný efekt.

Vo štvrtok, 17. júna 2021 sa na skúšobnej stanici ÚKSÚP vo Vranove nad Topľou stretli súčasní i budúci pestovatelia sladovníckeho jačmeňa so sladovníkmi na najväčšom podujatí na Slovensku, „Sladovníckom poľnom dni“.

Podujatie otvorila generálna riaditeľka Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave Jana Vargová a výkonný riaditeľ Slovenského združenia výrobcov piva a sladu Vladimír Machalík.

 V rámci projektu bolo vysiatych 22 rôznych odrôd jarného sladovníckeho jačmeňa s termínom výsevu na jeseň a na jar. ÚKSÚP v rámci týchto takzvaných „firemných odrodových skúškach“ zabezpečuje kompletnú starostlivosť o jednotlivé odrody od výsevu až po zber