Celoslovenské dni poľa 2021

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa v dňoch 8.- 9. júna 2021 na pozemkoch spoločnosti AGRO Divízia s.r.o. Selice konal už desiaty ročník poľnohospodárskej výstavy Celoslovenské dni poľa. Rovnako aj tento rok sa na výstave podieľal ako spoluorganizátor Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP).

Zamestnanci ÚKSÚP vo výstavnom stánku poskytovali návštevníkom odborné poradenstvo
v oblasti výživy a ochrany rastlín a rovnako prezentovali úlohy a činnosti ÚKSÚP. Návštevníkom výstavy sa prihovorila aj generálna riaditeľka ÚKSÚP Jana Vargová.

Ďakujeme za Vašu účasť a tešíme sa na ďalší ročník.