Pozvánka na online konferenciu Podpora rozvoja ekologických akčných plánov v krajinách BIOEAST

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Vážení kolegovia,

Európska komisia zverejnila v marci 2021 obnovený Akčný plán rozvoja ekologickej produkcie, ktorého cieľom je zvýšiť produkciu a spotrebu ekologických výrobkov a dosiahnuť do roku 2030 v EÚ podiel poľnohospodárskej pôdy v rámci ekologického hospodárenia 25%.

S cieľom propagovať Európsky ekologický akčný plán v regióne strednej a východnej Európy a Pobaltia organizuje Tematická pracovná skupina platformy BIOEAST pre agroekológiu a trvalo udržateľnú produkciu online konferenciuPodpora rozvoja ekologických akčných plánov v krajinách BIOEAST“ 15. júna, 2021 v 11 krajinách BIOEAST (Maďarsko, Slovensko, Česká republika, Poľsko, Slovinsko, Chorvátsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Bulharsko, Rumunsko).

Cieľom konferencie je uľahčiť aktívne zapojenie krajín s cieľom posúdiť hlavné výzvy, príležitosti a záujmové oblasti v odvetví ekologického poľnohospodárstva, a preto podporovať akčný plán rozvoja na národnej úrovni v 11 krajinách.

Cieľ konferencie podporuje aj Európska komisia. Hlavný príspevok prednesie Diego Canga Fano, hlavný poradca GR AGRI zodpovedný za implementáciu ekologického akčného plánu.

Sme radi, že Vás môžeme pozvať na túto online konferenciu. Navštívte stránku podujatia na: https://bioeast.eu/2021/05/25/online-conference-on-supporting-the-development-of-organic-action-plans-in-the-bioeast-countries/, kde sa dozviete viac o programe a rečníkoch, ako aj získate prístup k dokumentom súvisiacim s témou podujatia. Tiež by sme vás chceli požiadať, aby ste šírili informácie o konferencii zdieľaním s príslušnými zainteresovanými stranami.


The BIOEAST Agroecology and Sustainable Yields Thematic Working Group organizes an online conference on the 15th June, 2021 to promote the European Organic Action Plan and to support the national-level organic action plan development in the BIOEAST countries.. Date of the Conference: 13:15 – 17:30 pm, June 15, 2021. Lead-up period: 24 May – 9 June 2021
bioeast.eu