Aktualizácia metodických pokynov odboru ovocinárstva a integrovanej produkcie

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Uverejňujeme aktualizované vydanie Metodického pokynu č. 1/2013 a Metodického pokynu č. 3/2013 odboru ovocinárstva a integrovanej produkcie pre posudzovanie projektov a zjednodušenej projektovej dokumentácie na výsadbu ovocného sadu platné od 10.9.2015

http://www.uksup.sk/ooip-metodicke-pokyny/