Odbor ochrany rastlín organizuje online seminár k rastlinným pasom

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

P O Z V Á N K A

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, organizuje bezplatný online seminár určený registrovaným profesionálnym prevádzkovateľom na odbore ochrany rastlín, ktorí potrebujú pre svoju činnosť získať oprávnenie na vydávanie rastlinných pasov.

Cieľovou skupinou sú: výrobcovia, množitelia, obchodníci, predajcovia, internetové predajne rastlín a rastlinných produktov, ktoré musia byť pri uvádzaní na trh označené rastlinnými  pasmi.

Termín: 7. a 8. apríl 2021, od 9 00

Rozsah: 2 dni (2 krát cca 3,5  hodín)

Link na seminár budeme zasielať e-mailom na kontakty, ktoré máme evidované v našej databáze kontaktov, a to približne týždeň pred seminárom. V prípade záujmu pošlite link ďalším svojim kontaktom, pre ktorých by mohli byť tieto témy zaujímavé a prospešné.

Záujemcovia o seminár, ktorí nie sú vedení v registri Odboru ochrany rastlín sa na seminár môžu prihlásiť na adrese ochrana@uksup.sk a to najneskôr do 6. apríla 2021.  Do e-mailu uveďte svoje meno, prípadne názov firmy a kontaktné informácie. Na základe týchto informácii Vám zašleme pred konaním podujatia link na pripojenie sa k online semináru.

Účastníci budú môcť klásť otázky, ktoré budú zodpovedané v rámci diskusie.

TERMÍN, ČAS A OBSAH SEMINÁRA:

7. apríl 2021 začiatok seminára o 9,00

Prednáša: Ing. Ivana Kurhajcová

Registrácia profesionálnych prevádzkovateľov

Udeľovanie oprávnení vydávať rastlinné pasy

Označovanie rastlín rastlinnými pasmi

Prednáša: Ing. Mária Červenková, Mgr. Silvia Pečková

Poznávanie vybraných druhov karanténnych škodlivých organizmov Únie

8. apríl 2021 začiatok seminára o 9,00

Prednáša: Ing. Ivana Kurhajcová

Povinnosti profesionálnych prevádzkovateľov v súvislosti s rastlinnými pasmi

Prednáša: Ing. Stanislav Barok

Uplatňovanie novej rastlinolekárskej legislatívy v bežnej praxi množiteľov