Odbor ochrany rastlín upozorňuje vývozcov dreva na dovozné požiadavky Libanonu

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

INFO Libanonu k dovozom dreva do Libanonu

Informácia od NPPO Libanonu  (pridané 26. marca 2021)

NPPO Libanonu informuje, že v posledných mesiacoch zadržala zásielky dreva, ktoré nespĺňali dovozné požiadavky pre vstup dreva do krajiny. Z uvedeného dôvodu NPPO Libanonu upozorňuje na dodržiavanie dovozných požiadaviek na dovoz dreva do Libanonu.

Každá zásielka dreva musí byť pri dovoze alebo tranzite sprevádzaná rastlinolekárskym osvedčením (fytocertifikátom) z krajiny pôvodu, v ktorom musí byť uvedený typ a dátum ošetrenia. Podrobnosti sú uvedené v dokumente: zaslanom od NPPO Libanonu Requirements for wood imports to Lebanon Decision