Informácia pre žiadateľov o schválenie účinnej látky POR

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky upozorňuje žiadateľov o schválenie účinnej látky prípravkov na ochranu rastlín alebo o zmenu podmienok schválenia účinnej látky, že v súvislosti so zavedením systému IUCLID na notifikáciu a predkladanie štúdií Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje dve školenia „IUCLID pre žiadateľov“, ktoré sa budú konať online 18. a 22. marca 2021 od 10:00 do 12:00 (SEČ). Kurz je určený pre žiadateľov:

- o schválenie novej účinnej látky účinnej látky prípravkov na ochranu rastlín na báze chemickej látky alebo mikroorganizmu

- o zmenu podmienok schválenia účinnej látky

- o obnovenie účinnej látky

- zmenu alebo stanovenie o MRL

- schválenie, rozšírenie schválenia, zmenu podmienok schválenia základných látok

Bližšie informácie o školeniach EFSA v súvislosti so systémom IUCLID sú dostupné na stránke

https://click.outreach.efsa.europa.eu/?qs=030314c01054c2a4e6e2f6ba5edcd5f309b78908a8916455edda1f8264354610d3deb03b77afd00ad0d465d492750f5973a4955176eaf26e>

V prípade záujmu o účasť na uvedených dvoch školeniach je potrebné sa zaregistrovať do 12. marca 2021. Registrácia je možná na web-stránke uvedenej nižšie

https://click.outreach.efsa.europa.eu/?qs=030314c01054c2a4106c0863d9e5c38b92a1fc4461eab9fb8f8c32bfd9c52630d36f77c3ef9e10d3629df50c4beb3e3caac8eb1a34662364.